top of page

VÅRT ARBETE

Vertikal Trädvård och Trädfällning AB utför allt arbete med träd. Vanligt förekommande uppdrag är avancerad trädfällning och beskärning av stora träd.

TRÄDFÄLLNING OCH
SEKTIONSFÄLLNING
Trädfällning.jpg

KLASSISK TRÄDFÄLLNING FRÅN MARK

När det är möjligt fäller vi trädet från mark. Detta är det klassiska sättet att ta ner träd på. Vid lutande träd eller omkullblåsta träd, så kallade vindfällen och rotfällor kan vi säkra upp träden med kraftfulla vinschar.

Vid begränsning av utrymme som i bebyggelse där man dessutom behöver ta hänsyn till ledningar i luft och mark, utför vi sektionsfällning. 

Avancerad trädfällning - Sektionsfällning

SEKTIONSFÄLLNING

Sektionsfällning  eller avancerad trädfällning innebär att vi utför klättring med ändamålsenlig utrustning och plockar ner trädet i bitar på ett säkert vis. Vid behov kan både grenar och tunga stamlängder hissas ner kontrollerat. 

Avancerad trädfällning -Riggning

NEDHISSNING AV TRÄD - RIGGNING

När trädet är fällt kan vi kvista och såga upp det i önskade längder för vedproduktion. Har du frågor om hur man använder de olika trädslagen vid eldning eller hur du bör hantera veden så svarar vi gärna på detta i samband med arbetet utförs.

BESKÄRNING
 
Trädbeskärning stadsmiljö

SOM VILLAÄGARE ÄR DET DITT ANSVAR TRÄDEN HÅLLER RÄTT HÖJD ÖVER VÄGBANA

Det finns flera olika typer av beskärningar för träd. Även om vi gör beskärningar av små fruktträd är det främst klättrande beskärning av stora prydnadsträd som är de vanligaste uppdragen. Syftet med dessa beskärningar kan vara att plocka bort korslagda och döda grenar, gallra ur trädkronor för att öka ljusinsläpp eller för att stimulera tillväxt.

Beska%25CC%2588rning_innan2_edited_edite
BORTFORSLING OCH FLISNING
Flismaskin efter trädfällning

FLISMASKIN MINSKAR VOLYM MED 80%

I de fall du vill få träden bortforslade löser vi självklart det utan problem. Vi kan med våra samarbetspartners erbjuda både hämtning av stora trädmassor med lastbil och kran eller flisning av grenar vilket minskar rismassa med 80%. Trädmassor återvinns och blir fjärrvärme. Flis kan med fördel placeras i trädgård för att ge näring, för att anlägga stigar eller för att hålla kvar fukt i mark. Hör av dig här så finner vi den lösningen som passar just dig bäst. Självklart ordnar vi med stubbfräs om ni så önskar.

INNAN

Trädbeskärning

EFTER

Kanske har du nyligen flyttat in till en ny fastighet där tidigare ägaren låtit träden fått stå och växa ihop till en grön vägg som bilden ovanför. Vi delar då gärna med oss av vår kunskap där vi tillsammans med dig kan ta fram en plan för vilka träd som ska fällas, vart det kan behöva gallras ut, separeras eller kronstabiliseras. På så sätt kan träden få tillräckligt med ljus näring och utrymme för att kunna vara fina träd även i framtiden. 

Vårt mål är självklart att du som kund ska vara stolt över din trädgård efter vårt arbete och känna att det varit en bra investering. 

Självklart plockar vi även ner katter och drönare som fastnat högt upp i trädtoppar.

bottom of page