top of page

SÄKERHET OCH ANSVAR

Säkerhet vid trädfällning

BILDSPEL: AVANCERAD TRÄDFÄLLNING KRÄVER RÄTT UTRUSTNING

"Tänk om trädet faller ner på hustaket!"  Det arbete vi varje dag gör kan innebära risker för utövare och omgivning om det inte utförs på rätt sätt. Med rätt utrustning, erfarenhet och utbildning kan uppdrag utföras på ett säkert sätt. Vi prioriterar ett lugnt och ett metodiskt tillvägagångssätt.

Vi är fullt försäkrade

Upp i björk.jpg

Innan vi genomför klättring görs analys av träd och omgivning. I vissa fall kan det vara så att vi utför arbetet med skylift eller kran om vi bedömer det som nödvändigt.

 

Företaget är försäkrat hos Trygg Hansa och försäkringen inkluderar både personskada och ansvar till ett värde av 10 milj. kr.

Vid önskemål skickar försäkringsbrev, nödvändiga licenser och F-skatt på mejl.

bottom of page