SÄKERHET OCH ANSVAR

SÄKERHET VID TRÄDFÄLLNING
Arborist utför trädfällning

AVANCERAD TRÄDFÄLLNING KRÄVER RÄTT UTRUSTNING

Foto: Sandra Stark

"Tänk om trädet faller ner på hustaket!"  Det arbete vi varje dag gör kan innebära risker för utövare och omgivning om det inte utförs på rätt sätt. Med rätt utrustning, erfarenhet och utbildning kan uppdrag utföras på ett säkert sätt. Vi prioriterar ett lugnt och ett metodiskt tillvägagångssätt och ser det som den primära anledningen till att vi aldrig varit med om person eller egendomsskada.

VI ÄR FULLT FÖRSÄKRADE
Arborist fäller träd

Innan vi genomför klättring görs analys av träd och omgivning. I vissa fall kan det vara så att vi utför arbetet med skylift eller kran om vi bedömer det som nödvändigt.

 

Företaget är försäkrat hos Trygg Hansa och försäkringen inkluderar både personskada och ansvar till ett värde av 10.000.000 SEK.

Vid önskemål skickar försäkringsbrev, nödvändiga licenser och F-skatt på mejl.