top of page

NATURVÅRD

Fästpunkt Högstubbe

Insatser med motorsåg för allas vår miljö.

Äppelträd högstubbe.jpg

Även om trädfällning är en väsentlig del i vad vi gör så är det inte enbart som trädfällare vi agerar. Ibland får vi kommentarer från förbipasserande som: "Låt träden vara, träd ska få växa fritt så som de gör i skogen!" Men det som många refererar till när de tänker på skog är i själva verket trädplanteringar som gallras ur och också underhålls med jämna mellanrum.

 

Så som skog utan underhåll är på riktigt, urskog är full av döda avbrutna grenar och träd som hänger i varandra och sådan miljö är oförenlig med det urbana landskap vi lever i. Dessutom lever träden i urskogen i symbios med varandra och finns i alla åldersstadier.

Träd i urbana landskap är ofta solitärer, det vill säga att de står ensamma utan support från andra träd. Därför kan de behöva extra omsorg från oss människor. I vårt uppdrag ligger att hitta balansen mellan säkerhet för människa och hälsa för träd.

Högstubbe

HÖGSTUBBE

Verktyg för trädbeskärning
Faunadepå
Igelkottsbo

MED VÅRA VERKTYG GÖR VI INSATSER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ OLIKA SÄTT. TRYCK PÅ BILDERNA FÖR MER INFO

Du kan bidra till ett rikt djurliv

Ett arbete som vi gör är att i så stor grad som möjligt försöka återskapa biologiska värden som finns i dessa ovan nämnda riktiga skogar. Exempel på det kan vara att motivera kunden att lämna högstubbar som fåglar och fladdermöss kan bo i. En högstubbe eller trädruin är en ca 4 meter hög bit av trädet som lämnas kvar när trädkronan är borttagen. Vi gör sågsnitt som efterliknar hur trädets ved ser ut vid grenbrott, vilket hjälper insekter och mikroorganismer.  

Andra insatser som vi gör är faunadepåer eller igelkottsbon. Vill du veta mer hur vi jobbar med detta så se gärna vår dokumentärfilm om aspträdet nedan.

Sågsnitt.jpg
bottom of page